Vogelavond bij Frank en Mei Lan

Vogelavond bij Frank en Mei Lan
Datum:

LETS Zutphen heeft een vliegende start gemaakt met de groepsbijeenkomsten bij LETSlid en bioloog Frank van den Haak thuis. Hij gaf hier na een gezamenlijke maaltijd een presentatie over vogels in en rond Zutphen. Hij vertelde over cultuurvolgers, zoals koolmees, pimpelmees, kauwtje en slechtvalk, die in bomen, nestkastjes en torens hun nestholletjes vinden. Ook opruimers zoals meeuwen en eenden vinden hun plek in de stad, terwijl onder dakpannen en in schoorstenen kauwtjes en gierzwaluwen nestelen. Wist u dat de koolmezen in de steden hoger zijn gaan zingen om het verkeerslawaai te overstemmen? Daarnaast probeert in zijn eigen tuin een koolmees een compromis uit tussen hoog zingen om lawaai te overstemmen en laag zingen, omdat de vrouwtjes dat juist zo graag horen.

“Ontmoeting, uitwisseling en verbinding”, zo vatte deelneemster Hetty haar ervaring van deze avond samen.