Groepsbijeenkomsten

Er is naast handel en contact ook behoefte aan ontmoeting, waarbij leden kennis, talenten, gezelligheid of interesses delen. Dit kan tijdens de groepsbijeenkomsten, georganiseerd en gecoördineerd door de leden zelf. Het kan bijvoorbeeld gaan om een lezing, maar ook om een picknick, waarbij iedereen iets meeneemt, een yoga- of creatieve workshop, een eind met elkaar wandelen, een thema bijeenkomst, een spelletjesavond, excursie, thee in de tuin of huiskamer  enzovoort.